Εργαστήριο Λιμενικών Έργων
by www.lhw.gr

Εργαστήριο Λιμενικών Έργων για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ, τομέας Υδραυλικών Έργων


Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων (Ε.Λ.Ε.) είναι ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Στεγάζεται σε κτίριο συνολικού εμβαδού 5.000 m2 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Διαθέτει :

Τα μετρητικά συστήματα του Ε.Λ.Ε για μετρήσεις πεδίου αποτελούνται από:

Επίσης το εργαστήριο διαθέτει χώρους γραφείων, βιβλιοθήκη, αίθουσα σεμιναρίων, αίθουσες ελέγχου και δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσα διδασκαλίας.