Ερευνητικά προγράμματα του Ε.Λ.Ε.
by www.lhw.gr

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πρόσφατοι έλεγχοι σε φυσικό προσομοίωμα στο Ε.Λ.Ε.