Προσωπικό του Ε.Λ.Ε.
by www.lhw.gr

Διευθύντρια Ε.Λ.Ε.

Β. Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ

 

Μέλη ΔΕΠ

Σ. ΑΖΟΡΑΚΟΣ, Λέκτορας ΕΜΠ

Κ. ΜΕΜΟΣ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Κ.Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ, Συντ. Καθηγητής ΕΜΠ 

 

Επιστημονικό, Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό 

Χ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, Γραμματέας Ε.Λ.Ε. 

Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Π. ΜΑΡΑΓΑΡΩΝΗΣ, Υπ. Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΕΛΕ, ΕΤΕΠ ΕΜΠ 

Ε. ΤΣΟΥΝΗΣ, Μηχανοτεχνίτης Εγκαταστάσεων ΕΛΕ

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 Β. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Water air pollution and energy, Ecole Polytechnique Paris

Ν. ΜΑΡΤΖΙΚΟΣ, Μαθηματικός ΑΠΘ, Μ.Sc Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη ΕΜΠ

Δ. ΜΑΛΙΟΥΡΗ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Επιστήμη Υδατικών Πόρων ΕΜΠ

Ε. ΡΕΠΟΥΣΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Επιστήμη Υδατικών Πόρων ΕΜΠ

 Α. ΤΣΩΚΟΣ,  Γεωλόγος ΕΚΠΑ