1. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
by www.lhw.gr

Γενικά στοιχεία μαθήματος


Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις της Θαλάσσιας Υδραυλικής και του Σχεδιασμού των Λιμενικών Εργων.

Ύλη

Βιβλιογραφία - Σημειώσεις

Από την γραμματεία της Σχολής διανέμεται το τεύχος των διδακτικών σημειώσεων του Μαθήματος Θαλάσσια Υδραυλική (Κ.Ι. Μουτζουρης)

Από το βιβλιοπωλείο Συμμετρία διανέμεται το βιβλίο Μαθήματα Λιμενικών Έργων (Κ. Μέμος).