Στοιχεία επικοινωνίας με το Ε.Λ.Ε.
by www.lhw.gr

Διεύθυνση
Εργαστήριο Λιμενικών Έργων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ηρώων Πολυτεχνείου 5
Τ.Κ.: 15780
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Επικοινωνία
Γραμματεία Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων 210 7722367
Fax: 210 7722368
email: lhw@central.ntua.gr